ผลงานเรา! ฝีมือเรา!

Cmate Personal Heart Monitor

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนบุคคล

Portable ECG Powered by Intel Quark SE C1000 @ 32 MHz

Personal Heart Monitor

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนบุคคล

Cmate CMI-100

เครื่องมือแพทย์