ผลงานเรา! ฝีมือเรา!

Infrared Thermometer (YT-1)

เครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบอินฟราเรด ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากโดยไม่ต้องสัมผัส และสามารถใช้วัดอุณหภูมิวัตถุสิ่งของได้

  • ระยะห่างในการวัด 1-5 ซม.
  • ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
  • แสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิตอล บนหน้าจอ LCD Display
Extreme Sports Jet Skiing